Jacobsdotter, Karin, 21 21 22 22 11 2


Född

1681

 

Döpt

Ej angivet

Församling

Husby

Län

Kopparbergs län

Faddrar

Ej angivet

Källa

Husby C:1 s. 178

 

Övrigt

Enbart pappans namn står med då hon föds.


Fader

Jacob Matsson

Moder

Karin Olofsdotter


Gifte

1703-12-28

Församling

Husby

Län

Kopparbergs län

Maka

Hans Olofsson

Källa

Husby E1:1 bild 10

Övrigt

Det står att han är från Öfernora och hon från Spiutbo.


Barn

1705-01-20 – Olof

Källa: Husby C:3 bild 56

 

1707-02-27 – Anders

Källa: Husby C:3 bild 71

 

1710-01-04 – Jacob

Källa: Husby C:3 bild 91

 

1713-03-06 – Giöran

Källa: Husby C:3 bild 114

 

1715-07-26 - Eric

Källa: Husby C:3 bild 130

 

1717-02-10 – Eric

Källa: Husby C:3 bild139

 

1717-02-10 - Chierstin

Källa: Husby C:3 bild 139

 

1718-11-21 - Margareta

Källa: Husby C:3 bild 150

 

1722-11-05 Karin

Källa: Husby C:3 bild 177


Flyttningar

 


Yrke

 


Husförhör

Husby A1:2 1710-1729

Husby A1:3 1710-1737

Husby A1:4 1730-1770

Husby A1:5 1730-1760

Husby A1:6A 1760-1774


Avliden

1766-02-11

Begravd

1766-02-23

 

Dödsorsak

Ålderdomsbräckligheter

 

 

Källa

Husby F:3 bild 230

Örigt

Det står: ”Karin Jacobsdotter ifrån Nora N. 3, född i Spjutbo 1681 i Maü månad. Fadren Jacob Matsson , och modren - - döpt, war henna hos föräldrarna till hon gifta sig åhr 1703 med afledne sockenmannen Hans Olsson i Nora, som dödde 1753,och ända_ et nästan 50 åhrs äktenskap, med honom haft barn, 5 söner och 3 dottrar, af hvilka nu allenast 1 son lefver. Fört et fridsamt lefverne, berömnd för flitighet och aktsamhet. I 10 åhr dragits med ålderdomsbräckligheter, deraf blef hon och död d 11 feb”


Övrigt