Olofsson, Hans, 21 21 22 22 11 1


Född

1679 7 tri___

 

Döpt

Ej angivet

Församling

Husby

Län

Kopparbergs län

Faddrar

Ej angivet

Källa

Husby C:1 s. 168

 

Övrigt

Enbart pappans namn står med då han föds.


Fader

Olof Månsson

Moder

Ängla Hansdotter


Gifte

1703-12-28

Församling

Husby

Län

Kopparbergs län

Maka

Karin Jacobsdotter

Källa

Husby E1:1 bild 10

Övrigt

Det står att han är från Öfernora och hon från Spiutbo.


Barn

1705-01-20 – Olof

Källa: Husby C:3 bild 56

 

1707-02-27 – Anders

Källa: Husby C:3 bild 71

 

1710-01-04 – Jacob

Källa: Husby C:3 bild 91

 

1713-03-06 – Giöran

Källa: Husby C:3 bild 114

 

1715-07-26 - Eric

Källa: Husby C:3 bild 130

 

1717-02-10 – Eric

Källa: Husby C:3 bild139

 

1717-02-10 - Chierstin

Källa: Husby C:3 bild 139

 

1718-11-21 - Margareta

Källa: Husby C:3 bild 150

 

1722-11-05 Karin

Källa: Husby C:3 bild 177


Flyttningar

 


Yrke

 


Husförhör

Husby A1:2 1710-1729

Husby A1:3 1710-1737

Husby A1:4 1730-1770

Husby A1:5 1730-1760


Avliden

1753-07-18

Begravd

1753-07-22

 

Dödsorsak

Ålderdomsbräckligheter

 

 

Källa

Husby F:3 bild 61

Örigt

Det står: ”Sockenm Ärl och ____ Hans Olofsson ifrån Ofvernora. Natus et renatus 1679 bene informatus. Gifta sig 1706 med sin efterlemnade _ enka hu Karin Jacobsdotter har blifvet wälsignad med 9 barn, af dem äro 2 söner som honom öfverleva. Har lefvat chris___ och wäl. Annan ecka näss för sin död ____ ____ Nattvard under mycket _______ dödda af ålderdomsbräckligheter d 18 juli har lefvt 74.”


Övrigt