Släktforskning familjen Olofsson-Reijer

Noteringar


Träffar 1 till 50 av 4,040

      1 2 3 4 5 ... 81» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
1
Hsm Smeden i Selshög Johan Gilisson Hollbeck, död af Bröstfeber nära 55 år gammal, begrafen d 28 maji.
Dödsorsak: Bröstfeber 
Hollbeck, Johan Giliusson (P1006)
 
2 (Beräknat från att Ingeborg uppges vara 44 år när hon dör. När Ingeborg gifter sig står det att hon är från Kamperöd. Tittar man i mantalslängderna vid denna tid finns det en Oluf antecknad under Kamperöd. I födelseboken Skredsvik finns det en Ingeborg, född 1705-01-22, i Kamperöd med fader Oluf Hermansson, död 1729-10-12, och moder Ingela Christensdotter, död 1750-11-11.
Källa: Skredsvik (O) C:1 (1689-1748) Bild 38 / sid 67 (AID: v2785.b38.s67, NAD: SE/GLA/13480) ). Det finns dock inget annat källmaterial som med säkerhet visar detta är rätt Ingeborg och rätt föräldrar. 
Olufsdotter, Ingeborg (P358)
 
3 . . Nils Eliassons hustru Helena Larsdotter, som genom döden avled på kronoskattehemmanet nr 1 Björsered den 27 sistlidna september och efter sig lämnat sig 6 nu i lifenvarande barn. Sönerna Elias 16 år, Johannes 13, Lars 11, Isak 2 år och döttrarna Anna Johanna 18 år och dottern Inger Christina 7 år gammal. . . . Larsdotter, Helena (P600)
 
4 "Enklingen och Husmannen Anders Larsson på Nr 15 i byen samt pigan Karna Olsdotter tjenande på nr 17 i Skurup. Enklingen uppvisade laga skifte och afvittring med sina barn _?: förra giftet, och pigan giftoman efter faderns död dess sambroder Åbonn Nils Olsson i _?_ till äktenskap sitt bifall och _?_ i öfvrigt att inga hinder å någondera sida voro i vägen. Familj F711
 
5 ( Födelseåret 1739 är beräknat ifrån att Anders är 19 år när han blir antagen 1758.
I Nättraby födda 1739 finns så som vi tolkar det en Anders född 1739-11-16 med fader Con.f. Båtsman Olof Törning.
Källa: Nättraby (K) CI:1 (1729-1794) Bild 57 / sid 106 (AID: v96513.b57.s106, NAD: SE/LLA/13291)
Vi har dock inte kunnat säkerställa att detta är Anders rätta födelsenotering.) 
Olofsson Tillkone\Ahlberg, Anders (P808)
 
6 (Boo uppges vara 15 år i mantalslängden 1755) Boo (P993)
 
7 (Månad och dag ej angivet men barnet innan är född sista maj och barnet efter i mitten av juni.) Wetterström, Nils Gustav (P2668)
 
8 (månad och dag ej angivet)
Föräldrarna från Ormstad. 
Anna (P334)
 
9 (moderns namn skrivs här Greta Stolts) Svensdotter, Anna Maria (P2745)
 
10 (Styrmannen i Vrånge-vatten)
Föräldrarna från Åhsen. 
Hansson Åberg, Jacob (P3683)
 
11 (Tolkning: Thomas Lindgren, minaanor.com)
"Den 2 Februarii begrofs Enkian hustru Karin Ericsdotter i Holmeshult, född i Loftsryd och Asa sochn 1670 af ärliga föräldrar; fadren war Eric och modren Ingeborg. War hemma, till dess hon gifte sig 1686 med drängen Håkan Johansson i Holmeshult, lefde med honom i ächtenskap i 43 åhr, och aflade tillhopa 9 barn; af hwilka 5 äro döda; men 2nne söner och 2nne döttrar lefwa. Wart Enkia i 13 åhr, och ständigt sig uppehållit hos sin kära måg Nils Ingemundsson och dotter hustru Ingeborg i Holmeshult. Frisk mehrendels i sina dagar, utom på de 2nne sidsta åhren, tå hon ingen ting särdeles förmått. Den 15 januarii inföll i sidsta sukdom, och dödde den 22 ejusdem. 74 åhr wid pass gammal. Uppfördt sig gudfruchtigt, beskedeligt och wähl."
 
Ericsdotter, Karin (P196)
 
12 (Vi hittar ingen anteckning i dödboken för Nättraby eller i Karlskronas församlingar.)  Olofsson Tillkone\Ahlberg, Anders (P808)
 
13 . . . blev Pehr Nilsson och Hanna Jeppsdotter med vanliga ceremonier kopulerade i Strö kyrka. Familj F935
 
14 . . . bonden Nanne Ambiörnsson i Giässelya mellan dess efterlämnad änka Elin Larsdotter och 3 st barn nämligen sonen Oluf 16 år gammal, sonen Elias 12 år och sonen Jöns 8 år gammal . . . Ambiörnsson, Nanne (P623)
 
15 . . . efter änkan Bendilla Christensdotter i nr 3 Sörby Lassagård . . . och sig lämnade fyra barn, sönerna Nils Aron Isacssson i nr 5 Stafsinge (Stafsinge socken), 28 år, Carl Johan 22 år och Johan Sander 12 år gammal samt dotter Johanna Beata . . . Christensdotter, Benedicta (P597)
 
16 . . . efter avlidna Bengt Olofsson emellan dess efterlämnade änka Ingrid Isacsdotter och dess _?_ barn med namn Bengta 1 år gammal . . . Olufsson, Bengt (P638)
 
17 . . . efter gamla avlidna änkan Elin Svensdotter på Tillningabo i Askome socken. . . . och lämnade efter sig en son vid namn Lars Pehrsson på Tillningabo . . . Svensdotter, Elin (P4523)
 
18 . . . efter gamla mannen Elias Nannesson som genom döden avled i Björsered den 3:e februari nästledna och efter sig lämnade 3 nu i liven närvarande barn, sonen Nils 56 år, dottern Ingaborg gift med Bengt Bengtsson i Kjärshult. Benedicta varit gift med Ambjörn Bengtsson i Kjärshult, nu änka . . . Nannesson, Elias (P609)
 
19 . . . efter gamle änkemannen Lars Pehrsson från Tenlingabo Askome socken, som genom döden avled därstädes den 25 april, och efter sig lämnade 4 i livet varande döttrar, äldsta dottern Ingabor gift med . . , dottern Anna gift med . . , dottern Bendicta gift med . . , dottern Elin gift med . . . Persson, Lars (P4520)
 
20 . . . efter husmannen Nils Åkasson i Ljusekullshus som dog den 14:e maj sistlidna och efter sig lämnat änkan Hanna Jönsdotter samt barn
Sonen Jöns 26 år gammal, dito Anders 23 år gammal, dito Swen 15 år gammal . . . 
Åkesson, Nils (P576)
 
21 . . . efter undantagsmannen Isack Nilsson i Nr 3 Sörby i Vessige socken . . . efter sig lämnade änkan Benedita Christiansdotter och 4 barn, sönerna Nils Aron hemmansägare i Nr 2 Wåby myndig och Carl Johan 19 år Johan Sander 16 år gammal samt dotter Johanna Beata gift med hemmansägaren Johannes Abresson i Nr 3 Sörby . . . Nilsson, Isak (P598)
 
22 . . . föddes Åke Rosengrens dödfödde son i Öslöf. Döfödd son (P4490)
 
23 . . . förättades laga bouppteckning efter avlidna undantagsmannen Arvid Bengtsson i Bohult i Slättåkra socken som avled den 8:e maj 1877, samt hans avlidna hustru Anna Bengtsdotter son avled den 18:e oktober 1879 och efterlämnade som arvingar 4 st barn.
1. Sonen Johan Bernhard i Bohult.
2. Sonen Nils Petter därstädes.
3. Dottern Bengta i Gillarp, ogift.
4. Dottern Anna Beata med Johan Alexander Isacsson i Gilarp. . .
 
Bengtsson, Arvid (P590)
 
24 . . . hustru Agneta Svensdotter i Kramphult som avled den 16:e mars och efter sig lämnat sonen Jonas Månsson i Österhult, Slätthögs socken, samt dottern Maria Månsdotter som är gift med bonden Per Svensson . . . Svensdotter, Agneta (P4278)
 
25 . . . som genom döden avled därstädes den 24:e mars . . Jeppesdotter, Catrina (P4521)
 
26 ... lät Anders Tufvasson i Råby kristna sin lilla dotter Sissa... Sissa (P3418)
 
27 ... och ständigt sig uppehållit hos sin kära måg Nils Ingemundsson och dotter hustru Ingeborg i Holmeshult. Ingeborg (P3496)
 
28 ... uti Stockhult Ör socken, hos änkan hustru Britta Persdotter att efter dess avlidna man Sven Bosson vilken död blivit den 17 _?_ juli, laga bouppteckning, värdering och delning, _?_ änkan och dess styvson Bo Svensson samt egna barn, döttrarna Kaisa, Ingiär, Märta, Elisabeth och Elin?..utom förut nämnda närvarande, var till städes avlidna Sven Bosson med första giftet Jonas Svensson i Notteryd och Johan Svensson i Ryd ... Bosson, Sven (P986)
 
29 ... uti Stoxhult att uppteckna och värdera fasta och lösa ägodelar som befanns efter avlidna Jonas Pärsson därstädes som med döden avled den 15:e sistlidna februari, och sig efterlämnat _?_ _?_ änkan Ingrid Svensdotter med 5 styck än levande barn nämligen sonen Sven, och sonen Pär myndiga och närvarand dottern Caisa 27 år gammal, dottern Ingebor 20 år gammal omyndige dottern Stina gift med Johannes Jonasson ... Persson, Jonas (P977)
 
30 ...är efter begäran av änkan Kirstina Ohlasdotter i Snararp, hållet laga uppteckning efter dess avlidna Mattis Jonsson, emellan för_?_ änka och deras sammanavlade 4 barn, äldsta sonen Nils 14 år, andra sonen Ola 9 år, dottern Kirstina 20 år, och Hanna 10 år gamla ... Jonsson, Mattis (P3997)
 
31 ...lät Anders Tufvasson som arbetar vid Råby Kalkbruk, begrava sin lilla son Svän. Svän (P3416)
 
32 ...vart Anders Tufvassons barn i Råby hemma döpt.... Sven (P3417)
 
33 ..lät Anders Tufvasson som arbetar vid Råby Kalkbruk, hemma ckristna sin lilla son Svän?. Svän (P3416)
 
34 1 söndagen efter Trettondagen Tröls Persson i Hönjerum född på samma ställe. Moder Cissa. _?_ _?_ Kirstin i äktenskap 20 år. 6 barn varav 3 överlevande. _?_ _?_ Benta i äktenskap 13 ½ år. 5 barn. _?_ _?_ 56 år.  Pedersson, Truls (P3875)
 
35 11 år gammal. Nils (P3472)
 
36 11. Greta Johansdotter i Högaberg ?.
Föräldrar Johan Månsson och hustru Maja Jonsdotter
 
Johansdotter, Greta (P178)
 
37 13-dagen, Engelbert Biörnsson på Ödegården och blev begraven, död av hosta sjuka, ålder 45 år. Biörnsson, Engebert (P3700)
 
38 16 december, Sven Hansson i Skiöllungen var 52 år. Hansson, Sven (P3814)
 
39 1618 skänkte han och hans fru predikstolen till Motala kyrka. Hemmingsson Lindeberg, Mårten (P3627)
 
40 1647-03-20 introducerad samma år under N:o 379 Hemmingsson Lindeberg, Mårten (P3627)
 
41 1649-10-04 introducerad 1650 under N:o 471 Olofsson Stjernhöök, Johan (P3589)
 
42 1699-11-26 begravs Nils Olssons son av Tyggatorp Pähr. Pähr (P3993)
 
43 17 december, död 1799, Hans Hanssons och Stina Olofsdotters son Christen från Åsen. Hansson, Christen (P298)
 
44 1702-01-19 begravdes Nils Olssons moder av Tygatorp, namn Una. Una (P3988)
 
45 1719-?-18
Den 18:e copulerades Måns Jonsson och Agneta Svensdotter uti Kramphult. 
Familj F895
 
46 1733 Bengånget lägersmål med qvinnfolket Maria Johansdotter.

Källa: Malmbäck (F) BI:3 (1733-1764) Bild 229 / sid 451 (AID: v35374.b229.s451, NAD: SE/VALA/00243) 
Familj F422
 
47 1744 dör Karna Svensdotter av Rolstorp, 53 år gammal. (Efternamnet är felskrivet.) Jönsdotter, Karna (P3986)
 
48 1748?04/05
Föräldrar från Wäseboda. 
Johansdotter, Sara (P4294)
 
49 1761 dör Måns Svenssons hustru Karna Jönsdotter av Högmo, 78 år. Jönsdotter, Karina (P3984)
 
50 1764 Jan 4:e söndagen efter 13-dagen (29 januari) lystes för ryttaren Sven Nilsson Öberg från Kålaberga samt Pigan Bengta Jönsdotter från Kråkhuset, som vigdes Test 26 feb. Familj F13
 

      1 2 3 4 5 ... 81» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Underhålls av Jan Nilsson. | Dataskyddspolicy .