Anders Helgesson Bruhn, 11 21 21 22 21 21


Född

Omkring 1600

Församling

Troligen Marstrand

Län

Göteborgs och Bohus län

Källa

Folke Almegius, Släkten Bruhn från Orust, sid 22.


Fader

Helge Torgersson

Moder

Cecilia Clausdotter

Källa

Folke Almegius, Släkten Bruhn från Orust, sid 8.


Gift

Omkring 1627

Församling

Troligen Myckleby

Län

Göteborgs och Bohus län

Maka

Mätta Pedersdotter

Källa

Folke Almegius, Släkten Bruhn från Orust, sid 16.


Barn

~1628 – Cecilia

~1631 - Torborg

~1633 – Barbro

~1636 – Margareta

~1639 – Helge

~1642 – Elisabeth

Källa

Folke Almegius, Släkten Bruhn från Orust, sid 22.


Yrke

Kyrkoherde

 

Blev kyrkoherde i Myckleby pastorat år 1626. Han var kyrkoherde i 45 år.

Han skrev sitt namn ”Andreas Eliae” vilket är den latinska formen av hans namn.

Man vet att när Oslobiskopen år 1632 var i Myckleby sas det att allting var i god ordning.

 

Källa

Folke Almegius, Släkten Bruhn från Orust, sid 15


Gårdar

Anders tillskiftades efter sin far nedanstående gårdar:

Buddeberg och Berg i Forshälla socken.

Del av Rörvik i Stala socken.

Lilla Staby i Torsby socken.

 

Buddeberg bytte han 1629-04-20 till sig mot Buvenäs i Myckleby socken.

Rörvik och Staby avyttrades men Berg i Forshälla var kvar i släktens ägo vid Anders död 1672.

 

 

 

 

Källa

Folke Almegius, Släkten Bruhn från Orust, sid 10, 20 och 21.


Avliden

Årsskiftet 1671-1672

 

 

 

Källa

Folke Almegius, Släkten Bruhn från Orust, sid 16.


Övrigt

Anders Helgesson använde aldrig själv släktnamnet Bruhn.

I sitt sigill förde han adligt vapen. Sigillet återfinns i landsboken för Bohuslän 1659 som Anders då undertecknar. Vapenbilden visar en lilja och en ros och bör komma från faderssidan.
På moderssidan, familjen Bruhn, finns en fläkt örn med två bjälkar i vapenskölden.

Källa: Folke Almegius, Släkten Bruhn från Orust, sid 15.

 

Anders Helgessons vapensigill finns avbildat i artikeln ”Ett bördsdokument om släkten Bruhn (Bruun) i Bohuslän” av Harald Torgestam i Vikarvets årsbok nr 39, 1998-1999.

 

Vidare kan man i artikeln läsa:
”Borgmästaren Helge Torgerssons broder byfogden Erik Torgersson hade
en sondotter Margrete Torgersdotter (Mergrete Torgiersdatter), som var gift
med lagmannen Hans Fransson (Hans Frandsøn). På de främsta bänkarna i
Norums kyrka (Stenungsund) har 1650 anbringats lagmannens namn och bomärke samt hans hustrus namn och vapnet med liljan och rosen.”

 

 

Foto: © Tommy Hvitfeldt, Hvitfeldt Produktion

 

Norums kyrka